Výber Terapeuta, slobodné rozhodnutie

Je na Vás, na Vašej slobodnej vôli rozhodnúť sa, či terapiu podstúpite a ktorého terapeuta si vyberiete.

Tak ako je každý človek jedinečný, tak je jedinečný i každý terapeut (nevynímajúc regresných). Napriek tomu, že mnohí absolvujú výuku jednej školy i tréning u rovnakého učiteľa, každý terapeut pracuje inak, vychádza z iných vlastných skúseností a vedomostí a tie určujú jeho jedinečný prístup k  vedeniu terapie.

Pri výbere terapeuta považujem za veľmi vhodné, nechať sa viesť vlastnou intuíciou a pocitom z prvého kontaktu s terapeutom (či už emailom, alebo telefonickom). Považujem za nevyhnutné, aby ste mali voči terapeutovi istú dávku dôvery, dôvery v to, že cestu a smer, ktorý určí (na základe Vami predostretého problému) a povedie Vás ním, je pre Vás bezpečný. 

Neostýchajte sa kontaktovať viacerých terapeutov, ide predsa o Vás, o riešenie Vašich problémov a v neposlednom rade aj o Vaše peniaze, ktoré za terapiu platíte. Choďte tam, kde Vás intuícia povedie.

Ak Vám terapia neprinesie úľavu a budete mať pocit, že ste si nevybrali toho „pravého“ terapeuta, nezúfajte – určite ste si s terapeutom odovzdali to, čo ste mali, toto stretnutie malo význam, i keď jeho zmyseľ možno odhalíte až oveľa neskôr. Ale rozhodne sa nevzdávajte, pokračujte v hľadaní, riešení – či už prostredníctvom iného terapeuta alebo inou terapiou, iným spôsobom sebaspoznávania, jednoducho – čokoľvek podniknete ďalej je lepšie ako ostať stáť zatrpknutý, nepochopený, v kope neriešených problémov ...