Kontakt

Ing. Jaroslava Rybanská rybanskajaroslava@yahoo.com

tel:
SK, Liptovský Mikuláš – 0787 156 9322
  CZ, Havířov – 00421 902 578 103
UK, Bristol (nejčastejšie) – 00440 787 156 9322