Ako prebieha terapia

Odhodlali ste sa riešiť svoje ťažkosti prostredníctvom regresnej terapie, vybrali ste si terapeuta, dohodli termín, a čaká Vás terapia. Prídete na terapiu, usadíte sa do kresla a porozprávate sa s terapeutom o svojom probléme. Pokúsite sa nájsť všetky oblasti vo svojom živote, kde sa daný problém objavuje a kde Vás obťažuje. Terapeut podľa toho, o čom ste rozprávali, určí smer a cestu, po ktorej Vás povedie. 

Vyzve Vás, aby ste si zavreli oči a Vy pôjdete k udalostiam, ktoré súvisia s tým, čo ste prišli riešiť. Ste to Vy, kto ide po ceste, ste to Vy, kto hovorí o situáciách, udalostiach, zážitkoch, ste to Vy, kto nachádza prvotnú príčinu problému, s ktorým ste k terapeutovi prišli. A ste to zase len Vy, kto nachádza súvislosti, pochopenie a riešenie svojho problému.

Úlohou terapeuta je určiť cestu a jej smer, kadiaľ Vás povedie a držať Vás bezpečne v jej hraniciach. Nič viac a nič menej.  

Pri terapii ste pri vedomí – máte možnosť uvedomiť si všetky informácie zo súčasného prostredia (ako napr. že ste na terapii, sedite v takom alebo onakom kresle, v tej či onej časti mesta a pod.) pokiaľ  svoju pozornosť obrátite na tieto informácie, no súčasne máte možnosť upriamiť svoju pozornosť na situácie z minulosti, ktoré súvisia s Vašim problémom a prechádzať tieto situácie podľa potreby. 

Na konci sedenia Vás terapeut informuje o témach, ktoré bezprostredne vyplynuly zo sedenia ako aj témy, ktoré je vhodné doriešiť  ďalšími  terapiami. Či sa ich rozhodnete riešiť v terapiách je na Vašom rozhodnutí.