Jaroslava Rybanská - Regresná Terapia 

Vitajte na mojej stránke o regresnej terapii. Sprostredkujem Vám na nej môj osobný pohľad na to, ako ja vnimam regresnú terapiu, v čom vidim jej výhody, ako aj môj prístup k tejto terapii. Verím, že pokiaľ hľadáte informácie o regresne terapii, bude tato stránka obohatením a v prípade, že hľadáte terapeuta, ktorý Vás regresnou terapiou prevedie, z prečítaných slov a celkového dojmu usúdite, či som pre vás tým „pravým sprievodcom“.

Môj pohľad je vytváraný na základe informácií a vedomostí, ktoré získavam od múdrych ľudí, učitelov, ľudí, s ktorými sa stretávam v bežnom živote, ako i z kníh. Tie potom transformujem cez vlastné skúsenosti, názory a pohľady na svet ...

(Pokiaľ na stránke nájdete vyjaderenia, odkazy alebo iné, na ktoré si uplatňujete autorské práva – dajte vedieť,odsrtánim. Nie je mojim úmyslom akékoľvek zneužitie. )